SCHOLEN

De Deurali School

Shree Deurali Community English School is een klein schooltje gelegen aan de voet van het Himalaya gebergte in een klein dorpje geheten Lahachowk. Het is opgericht in het jaar 2000 (Nepalese datum: 2057 BS).

Deurali is een gemeenschapsschool met leerlingen die soms van ver komen. De school heeft 11 klassen, van groep 1 t/m 2de klas middelbare school (3 – 14 jarige leerlingen). Op dit moment heeft de school ongeveer 160 leerlingen en 18 teamleden en het is flink gegroeid door de jaren heen door het bieden van kwalitatief goed onderwijs.

 Aangezien dit niet onopgemerkt is gebleven bij ouders en verzorgers blijft het aantal leerlingen nog steeds toenemen. Met de hulp van de lokale gemeenschap en al haar supporters wordt de school steeds beter en moderner met meer educatieve faciliteiten. Sinds maart 2016 heeft de school ook een schoolbus zodat kinderen niet zo ver meer hoeven te lopen – soms meer dan een uur – om de school te bereiken.

Gedurende de laatste paar jaar zijn vrijwilligers uit verschillende Europese landen betrokken geweest bij deze school. De school wordt gesteund door een middelbare school uit Engeland en sinds 2014 is ook oHoH betrokken bij de school. In dat jaar zijn we begonnen met het ‘Studiebeurs Programma oHoH’ (SPO) door het verstrekken van een volledige beurs aan 10 kinderen. Dit betekent dat zij alle boeken, uniform, pennen, schriften, schooltas, enz. gratis krijgen. Verder betaalt oHoH al het schoolgeld. In 2016 hebben we onze SPO met nog eens 10 kinderen uitgebreid. We proberen elk jaar het aantal gesponsorde kinderen te vergroten. De school ligt in een arm landelijk gebied met veel kinderen die anders de kans niet krijgen om naar school te gaan want ze moeten op het land werken of in de lokale fabriek. Door de SPO krijgen deze kinderen een kans op een betere toekomst. En het draagt ook bij aan het verminderen van kinderarbeid.

 In april 2016 startte oHoH een nieuw project op deze school. Samen met “Stichting FortUna” uit Nederland zijn we begonnen met de bouw van een nieuw toiletgebouw en een nieuw bibliotheekgebouw. In augustus 2016 was het toiletgebouw klaar en in 2017 was ook de schoolbieb af.

De laatste prestatie is dat de Deurali School eind 2018 een nieuwe schoolbus (tweedehands) kreeg met de hulp van een groep sponsors.

De Machhapuchhre School

Machhapuchhre Higher Secondary School is een overheidsschool gelegen in een klein dorp genaamd Nagdanda. De school werd opgericht in 1972 AD (Nepalese datum: 2029 BS). Het heeft ongeveer 235 kinderen en 28 personeelsleden.

De school heeft 16 klassen: van kleuterschool tot klas 12 (4 – 18 jaar oud). In de loop der jaren daalde het aantal leerlingen aanzienlijk van ongeveer 700 leerlingen zo’n 10 jaar geleden tot 235 vandaag de dag. De school heeft voornamelijk leerlingen uit armere gezinnen. Het schoolgeld is laag, maar de leerlingen worstelen nog steeds bij het kopen van noodzakelijke schoolspullen zoals schoolboeken, schriften, schooltassen, pennen / potloden, enz.

oHoH begon begin 2019 deze leerlingen te helpen door schoolboeken en schriften te doneren. We hopen in de toekomst meer structurele hulp te kunnen bieden door meer nieuwe leerlingen te kunnen gaan sponsoren die nu nog niet naar school gaan.

De Thumki School

Shree Thumki Community Boarding School is gelegen in een klein dorpje genaamd Thumki. De school is opgericht in 2063 BS (2006 AD). Het heeft ongeveer 75 leerlingen en 7 teamleden. De school is opgericht door een kleine groep dorpsbewoners omdat zij een betere school wilde hebben dan de lokale overheidsschool. De school heeft 11 klassen: van pre-school (groep 0) t/m 2de klas middelbare school (3 – 14 jaar oude leerlingen). Gedurende de jaren is de school flink gegroeid en is nu een gerenomeerde school in de omgeving.

Terwijl de school het redelijk deed was de plek waar de school stond niet erg goed. Direct naast het schoolplein was namelijk een diepe afgrond waar veel ballen in verdwenen, die als verloren beschouwd konden worden. Alhoewel verloren ballen niet eens het grootste probleem waren. Vanwege veel voorkomende aardverschuivingen tijdens moessonperiodes was de plek van de school, met zijn steile klif, een gevaarlijke plek voor de leerlingen en leraren.

Eén van de dorpsbewoners heeft op een gegeven moment een stuk land gedoneerd waar we vervolgens een nieuwe school hebben opgebouwd inclusief twee “stenen” lokalen en een groter schoolplein.

In februari 2009 zijn we uiteindelijk begonnen met het oververhuizen van de oude school naar de nieuwe plek net onder het dorpscentrum. Tegelijkertijd met de verhuizing zijn we ook begonnen met de bouw van een nieuwe toilet. Dit omdat het niet de moeite waard was om de oude toilet mee te verhuizen aangezien deze eigenlijk niet meer was dan een verzameling van oude takken en wat bladeren.

Na twee maanden hard gewerkt te hebben was de oude school oververhuisd en was het nieuwe toiletgebouwtje af. Weer een paar maanden later, met een moessonpauze ertussen, waren ook de twee “stenen” lokalen af waarvan één lokaal gefinancierd is door oHoH. De leerlingen uit de 1ste en 2de klas van de middelbare school waren de gelukkigen om als eerste gebruik te mogen maken van de nieuwe lokalen.

Momenteel is de Thumki School is een bekende school in de wijde omgeving. Vele leerlingen komen uit naastgelegen dorpen. De school heeft een voortreffelijke naam opgebouwd wat kwaliteit betreft. Ze hebben een actieve ouderparticipatie die helpt met school- en buitenschoolse activiteiten. De school heeft voor een kindervriendelijke en veilig omgeving voor de leerlingen gezorgd.

De DACS School

Shree Durga Adarsha Community School is gelegen in een klein dorpje genaamd Serachour. De school heeft een kleine 150 leerlingen en een team van ongeveer 15 mensen. De school is opgericht door een grote groep mensen uit het dorp omdat ze een eigen school wilden hebben in het dorp. Het is opgericht in 2000 (Nepalese datum: 2057 BS.) De school telt 11 klassen: van nursery t/m class 8, zeg maar pre-groep 1 t/m 2de klas middelbare school (3 t/m 14 jarige kinderen). Met hulp van de gemeenschap is de school al flink gegroeid door de jaren heen.

DACS heeft in de omgeving een goede reputatie. In 2009 heeft klas 8 (2de klas middelbare school) een onderscheiding gekregen omdat zij het best gepresteerd hadden in het hele Kaski district (en dat is meer dan 2000 km² en meer dan honderden scholen), door het hoogste gemiddelde cijfer te behalen tijdens de afsluitende districtbrede proefwerkweek. DACS organiseert ook verschillende bewustwordingsprogramma`s over hoe je jezelf en je eigen leefomgeving schoon houdt en hoe je je gemeenschap kunt helpen. De school is door de overheid officieel erkent als een “model school”. Andere scholen kunnen dan langskomen om te kijken hoe men deze school runt en hier kunnen ze dan van leren.

Sinds 2006 is oHoH bij deze school betrokken. Het is de eerste school waar we zijn begonnen met lesgeven en het doneren van verschillende materialen. We hebben door de jaren heen o.a. een grote laserprinter gedoneerd zodat de school hun eigen officiele documenten konden uitprinten . Verder hebben we spullen gedoneerd zoals voetballen, volleyballen, een volleybalveld inclusief palen, netten, fluitjes etc. en we hebben een enorm groot bamboehek om het schoolplein laten bouwen zodat de ballen niet over de stijle klif zouden vallen die pal naast het schoolplein begint.

We hebben ook bijgedragen aan het organiseren van verschillende buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld een sportdag, een opendag (ze noemen het hier Parents Day), schoolreisjes en picknicks. Op dit moment zijn we nog bij deze school betrokken via ons ‘Studiebeurs Programma oHoH’ (SPO).

The Mahendra School

De Sunrise School, gelegen in Nagdanda, is oorspronkelijk in 1999 opgericht (Nepali datum: 2056 BS) als een privé school en had ongeveer 40 leerlingen en 5 leraren. In 2011, toen de school het niet zo goed deed en de eigenaar eigenlijk wilde stoppen met de school, heeft Koen (de huidige ‘Algemeen Adviseur’ van oHoH) samen met twee Nepalese vrienden besloten om de school over te nemen om er een gemeenschapsschool van te maken. De naam van de school is toen veranderd in “New Vision Academy” (NVA) en NVA is in 2015 gefuseerd met de Mahendra School.

Samen met het oude team van leraren hebben de drie al hun tijd en energie gestopt in de ‘nieuwe’ NVA school. Met als resultaat, grote veranderingen. NVA kreeg een nieuw computerlokaal met vijf desktop computers, draaiende op een groot zonnepaneel op het dak. Er werd een nieuw toiletgebouw gebouwd. En vier lokalen kregen een totale renovatie. Dit alles werd mogelijk gemaakt door sponsoren die al bij oHoH betrokken waren en door Stichting FortUna.

In aanvulling op alle verbouwingen die gaande waren, begonnen we ook met ons ‘Studiebeurs Programma oHoH’ door het sponsoren van 15 kinderen. Gestaag is dit door de jaren heen tot meer dan 30 kinderen gegroeid.

Naast alle voorspoed kende NVA ook tegenspoed. In 2013 werd de school getroffen door een enorme storm. Dit resulteerde in een afgeblazen dak. Een geluk bij een ongeluk was dat de school net alle kinderen naar huis had gestuurd. Vanwege een onderbuikgevoel hadden ze het idee dat er iets mis zou gaan. En dat onderbuikgevoel bleek te kloppen want een half uur later kwam een gedeelte van het dak eraf tijdens een mooie vlucht en belandde op de speelplaats waar kort daarvoor de kinderen nog aan het spelen waren.

Gedurende 2014 en 2015 is het aantal kinderen dat naar onze school kwam afgenomen. Dit leidde tot een gesprek over een fusie met een naburige gemeenschaps-/overheidsschool genaamd Mahendra school. Een fusie zou gunstig zijn voor beide scholen. Er zouden geen twee aparte gebouwen gehuurd te hoeven worden. We zouden een aanzienlijke hoeveelheid geld besparen wat de huur betreft. Daarnaast draaiden beide scholen met een verlies. Een gefuseerde school zou meer leerlingen hebben. Dit leidt tot meer inkomsten vanuit de overheid vanwege het grotere leerlingenaantal en meer inkomsten vanuit de gemeenschap vanwege meer schoolgeld.

Vijf mei 2016 werd de knoop doorgehakt: de scholen zouden samengevoegd worden. Vanaf die dag is de naam van de ‘nieuwe’ scholen veranderd in de “Mahendra Community Primary School”. Tegenwoordig heeft de school meer dan 80 leerlingen en dat aantal neemt nog steeds toe. Op dit moment heeft de school 8 klassen: van groep 1 tot en met groep 8 (4-11 jaar oude leerlingen).

Sinds 2019 zijn we niet meer actief op deze school. In overleg met een andere stichting hebben we samen besloten dat zij onze sponsorkinderen overnemen zodat we andere kinderen op andere scholen kunnen gaan helpen. Onze keuze is gevallen op de Machhapuchhre School.

Scroll naar top